Rocznica miesiąca: 5 grudnia 1952
Rocznica miesiąca: 5 grudnia 1952

text: Adam Węgłowski, https://przekroj.pl/nauka/rocznica-miesiaca-5-grudnia-1952-adam-weglowski