STO LAT!
STO LAT!
STO LAT!
STO LAT!
STO LAT!
STO LAT!

Koordynacja projektu: Mateusz Machalski (STGU) i Filip Tofil (STGU)
Redakcja: Sonia Jaszczyńska Elżbieta Stachyra
Współpraca redakcyjna: cała jaskrawość www.calajaskrawosc.pl
Korekta: Elżbieta Stachyra
Projekt layoutu: Mateusz Machalski Anna Wieluńska
Projekt okładki: Mateusz Machalski Ilustracja na podstawie grafiki Stanisława Wieczorka “Pejzaż Polski”
Skład i przygotowanie do druku: Marta Lachowska
Ilustracje: Igor Kubik
Złożono rodziną krojów pisma: Crimson & Wieczorek
Script ISBN: 978-83-924181-1-5
Wydawca: Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej www.stgu.pl

Zdjęcia: Mateusz Machalski