Jak ten świat ciekawy!
Jak ten świat ciekawy!
Jak ten świat ciekawy!

To projekt, na który składają się 3 pytania w formie ilustrowanych infografik. Plansze są dostępne dla wszystkich za darmo w ramach otwartej licencji. 

Możesz je pobrać tutaj.