Okładka Kwartalnika Przekrój
Okładka Kwartalnika Przekrój

Tym numerem rządzą kobiety. Znane i nieznane, wybitne i zwyczajne. Cieszę się, że mogłem przygotować jesienną okładkę Przekroju.
Jesień 2018 numer 8 (3563), data wydania: 14.09.2018