How interesting is our world!
How interesting is our world!
How interesting is our world!

To projekt, na który składają się 3 pytania w formie ilustrowanych infografik. Plansze są dostępne dla wszystkich za darmo w ramach otwartej licencji. 

Możesz je pobrać tutaj.